Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon:
+36/25/524-080
E-mail:
hivatal@eloszallas.hu


Tájékoztató a kerti tűzgyújtásról

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének értelmében 2022. október 1. napjától a következő szabályok szerint végezhető a kerti tűzgyújtás:

 

Az avar és kerti hulladék égetése - amennyiben nincs a területünkön érvényes tűzgyújtási tilalom - kizárólag:

 

a) az október 1-től következő év május 31-ig tartó időszakban, (tehát június, július, augusztus és szeptember hónapokban TILOS!)

b) a hét első két munkanapján,

c) napkeltétől napnyugtáig terjedően lehetséges!

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi rendeletben megfogalmazottakat, és az általános tűzgyújtási szabályokat betartva éljen a lehetőséggel!

 

 

A hatályos rendelet a https://or.njt.hu/eli/v01/727134/r/2022/15 weboldalon található.

A tűzgyújtási tilalom elrendelését a https://www.katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep weboldalon ellenőrizhetik.

Előszállás, 2022. november 12.

 

 

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

 Hatályos: 2022. 10. 01

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:

 

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok;

b) ünnepnap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26., illetve az ezen napokhoz kapcsolódó munkanap-áthelyezés miatti pihenőnap.

(2) Az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással, vagy a háztartási hulladékszállítás közszolgáltatás során a zöldhulladék-gyűjtés szolgáltatás igénybevételével történhet.

(3) A lakosok egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében égetéssel csak a háztartásban keletkezett, komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

(4) Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag

a) az október 1-től következő év május 31-ig tartó időszakban,

b) a hét első két munkanapján,

c) napkeltétől napnyugtáig terjedően,

d) az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével lehetséges.

(5) Tilos égetni:

a) a (4) bekezdésben meghatározott időszakon, napokon és napszakokon kívül, valamint

b) bármely szombaton, vasárnap, és ünnepnapon.

(6) Amennyiben az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom Előszállás nagyközség területére is kiterjed, annak ideje alatt ugyancsak tilos az égetés.

 

2. § (1) Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és a tüzelés csak kis adagokban történhet.

(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetet erősen zavaró füst, pernye, bűz hatás ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, pernye, bűz hatásokat felerősítő időjárási helyzet, körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős, szeles időben, és füstkód-riadó esetén.

(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében azok működési ideje, illetve egyházi rendezvények ideje alatt.

(5) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

(6) Tilos az égetéshez olajat, benzint vagy más tűzveszélyes anyagot használni, és az éghető hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.

 

3. § (1) A tűz őrzéséről és annak eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.

(2) Az égetés helyszínén a tűz eloltására alkalmas eszközöket kell készenlétben tartani, úgymint legalább 50 l víz edényben, vagy tűzoltó készülék, vagy lapát, ásó, homok. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

 

4. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Tájékoztató a kerti tűzgyújtásról + 1

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar