Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon:
+36/25/524-080
E-mail:
hivatal@eloszallas.hu


Római katolikus

Népszerű az autós mise Előszálláson

Átváltoztatáskor a járművek rövid kürtszóval jeleznek, úrfelmutatáskor hosszú duda szól
A koronavírus-járvány miatt a hívek nem vehetnek részt templomi szentmiséken, ezért az egyház megy az emberekhez. Sok helyen online szertartásokat tartanak, míg a Fejér megyei Előszállás plébánosa autós szentmisékre várja a helyi családokat. A szertartás nagyon népszerű, Mihályi Miklós pedig igyekszik újabb és újabb ötletekkel előrukkolni. Ezen a vasárnapon megszervezte a hívek biztonságos áldoztatását, legközelebb pedig keresztelnek is az autós misén.

Verőfényes napsütésben, de hatalmas szélben várja a híveket vasárnap reggeli szentmisére Mihályi Miklós előszállási római katolikus plébános, aki a viszontagságos időjárás miatt ezúttal nem a templom előtt, hanem a bejáratnál alakította ki az oltárt, amelynek környezetében sok minden helyet kapott. Így többek között két lobogó, legóból készült nemzetiszínű kis jelképek, de a bejárat mellett jobbra és balra hat-hat autó rajzát is kifüggesztette az atya, amelyeken hazai szerzetesrendek nevét lehet olvasni. Ennek oka, hogy Jó Pásztor vasárnapján a papi hivatásért is imádkoznak a szentmisén. Mihályi Miklós atya pedig azért függesztette ki a tucatnyi autó rajzát, mert a hazánkban tevékenykedő 99 rendi közösség tizenkét apostola – jelképesen – ezekkel a járművekkel érkezett díszvendégként a szertartásra. A plébános elmondja, hogy mivel a koronavírus-járvány miatt nem vehetett igénybe segítséget, az oltárt maga alakította ki és a környezetét egyedül díszítette fel. – A mai evangélium a jó pásztorról szól, aki az ajtón megy be a juhok aklába. Magam ma szerettem volna az oltárral kijönni a hívekhez a templom elé, de a szél a bejáratnál megállított. A szertartást azonban megtartjuk, mert miként a koronavírus-járvány, így a szél sem tud megakadályozni abban, hogy ezúttal is megünnepeljük Krisztus feltámadását. S így azért teljesül Ferenc pápa kérése is, aki régóta arra biztatja a keresztény egyházakat, hogy lépjenek ki a templomokon kívülre – hangsúlyozza a plébános.

Cseppek a Jordán vizéből

Közben odabentről orgonaszó hallatszik, az egyházi ének dallamait messzire viszi a szél. Amíg az atya a hívek megérkezésére vár, akad, aki a templom előtti kereszthez tesz le virágot. Így mire 9 óra előtt megkondul a harang, minden a helyére kerül, és lassan az utolsó autó is beparkol a templom előtti térre. Hogy elférjenek, maga az atya koordinálja a járműveket, de közben mindenkihez van egy jó szava, a hívek pedig láthatóan örülnek az újbóli találkozásnak. A biztonsági előírásoknak megfelelően mindenki az autóban marad, és csak az egyik ablakot tekerik le, hogy jól hallják a szertartást.

Verőfényes napsütésben, de hatalmas szélben várja a híveket vasárnap reggeli szentmisére Mihályi Miklós előszállási római katolikus plébános, aki a viszontagságos időjárás miatt ezúttal nem a templom előtt, hanem a bejáratnál alakította ki az oltárt, amelynek környezetében sok minden helyet kapott. Így többek között két lobogó, legóból készült nemzetiszínű kis jelképek, de a bejárat mellett jobbra és balra hat-hat autó rajzát is kifüggesztette az atya, amelyeken hazai szerzetesrendek nevét lehet olvasni. Ennek oka, hogy Jó Pásztor vasárnapján a papi hivatásért is imádkoznak a szentmisén. Mihályi Miklós atya pedig azért függesztette ki a tucatnyi autó rajzát, mert a hazánkban tevékenykedő 99 rendi közösség tizenkét apostola – jelképesen – ezekkel a járművekkel érkezett díszvendégként a szertartásra. A plébános elmondja, hogy mivel a koronavírus-járvány miatt nem vehetett igénybe segítséget, az oltárt maga alakította ki és a környezetét egyedül díszítette fel. – A mai evangélium a jó pásztorról szól, aki az ajtón megy be a juhok aklába. Magam ma szerettem volna az oltárral kijönni a hívekhez a templom elé, de a szél a bejáratnál megállított. A szertartást azonban megtartjuk, mert miként a koronavírus-járvány, így a szél sem tud megakadályozni abban, hogy ezúttal is megünnepeljük Krisztus feltámadását. S így azért teljesül Ferenc pápa kérése is, aki régóta arra biztatja a keresztény egyházakat, hogy lépjenek ki a templomokon kívülre – hangsúlyozza a plébános.

Cseppek a Jordán vizéből

Közben odabentről orgonaszó hallatszik, az egyházi ének dallamait messzire viszi a szél. Amíg az atya a hívek megérkezésére vár, akad, aki a templom előtti kereszthez tesz le virágot. Így mire 9 óra előtt megkondul a harang, minden a helyére kerül, és lassan az utolsó autó is beparkol a templom előtti térre. Hogy elférjenek, maga az atya koordinálja a járműveket, de közben mindenkihez van egy jó szava, a hívek pedig láthatóan örülnek az újbóli találkozásnak. A biztonsági előírásoknak megfelelően mindenki az autóban marad, és csak az egyik ablakot tekerik le, hogy jól hallják a szertartást.

Egy idősebb asszony mosolyogva jegyzi meg, hogy nagyon hálásak az atyának az ötletért, mert az autós szentmisének köszönhetően jelen lehetnek a szertartáson. Szerinte főként helyiek járnak az autós szentmisére, de a mostanival együtt négy alkalmon feltűntek máshonnan érkezők is. A plébánosnak a korábban népszerű autós mozikról jutott az eszébe az ötlet, és azért is tartja jó megoldásnak, mert a járművek szerinte az otthon részei. S mivel a hívek nem szállnak ki az autóból, tulajdonképpen nem hagyják el otthonukat sem, így betartják a szabályokat és a szentmisén is részt tudnak venni.

A szertartás kezdetére mintegy harminc autó parkolt le a templom elé, és legalább hatvanan várják, hogy az atya megszentelje a vizet. Az előre odakészített és a helyszínen megbontott palackos vízhez néhány csepp a Jordán folyó vizéből is kerül. Ezután az atya egyenként meghinti szenteltvízzel az autókat, és „Isten hozott!”-tal köszönti a családokat. Ahogy körbejár a téren, örömmel látja, hogy az autóban gyerekek is ülnek, így a legfiatalabb nemzedék képviselői is jelen vannak a szentmisén.

Szentségi Jézus tasakokban

Mihályi Miklós plébános a szentbeszédben egy örömteli hírről számol be a híveknek, mégpedig arról, hogy aki szeretné, ezúttal magához veheti Krisztus testét. – Az eddigi szentmiséink egy kicsit csonkák voltak, mert én mint plébános megáldoztam, de a hívek nem. Pedig Krisztus a mi erőnk, a Szentírás is azt mondja, hogyha nem eszitek az én testemet, nem isszátok az én véremet, akkor nem lesz élet bennetek. S ez az élet kezdett bennünk megfogyatkozni. Éppen ezért arra kértem a Jóistent, mutassa meg, hogy a hívek miként tudnának teljesen részt venni a szentmisében, és hogyan tudnának megáldozni.

Az első mozzanat az volt, hogy eszembe jutott: a szentségházban őrzött szentostyák a szavamra még januárban változtak át, így biztosan mentesek minden fertőzéstől. A kérdés innentől kezdve csak az volt, hogy miként tudnám a szentostyákat biztonságosan, érintés nélkül a szentmisén a keresztény testvéreknek odaadni – mondja az atya, aki hozzáfűzi, a Jóisten rávezette a megoldásra. A plébános több mint egy hete szombaton, imádság közben, kézfertőtlenítés után felvette a maszkot, a hajhálót, felhúzta a kesztyűt, és egy csipesszel kétszeres simítózáras tasakokba tette az ostyákat. Egybe kettőt csomagolt, mert a tapasztalatai szerint egy autóban leginkább ketten ülnek. – Ráadásul csak huszonhárom tasakom volt. A lényeg azonban az, hogy a szentségi Jézust becsomagoltuk, és egy hétre visszatettük a szentségházba, miként annak idején Betlehemben is bepólyázták és jászolba tették az Isten fiát – jegyzi meg mosolyogva, hozzátéve: nagyon boldog, hogy a hívek teljes módon részt tudnak venni a szentmisén. S jó hír az is, hogy a biztonságosan előkészített szentostya tartalékuk két hónapra elegendő.

Interaktív ministránsszolgálat

A prédikáció után a hívek a koronavírus és a szárazság elmúlásáért is könyörögnek, mert a föld nagyon igényli már a csapadékot, majd a szentmise az áldozati résszel, a felajánlással folytatódik. Átváltoztatáskor az autók rövid kürtszóval jeleznek, úrfelmutatáskor hosszan szól a duda, a jelenlevők ezzel inter­aktívan vesznek részt a szertartáson, mindannyian ministránsként szolgálnak. Ezután a biztonságos áldoztatás következik: az atya fertőtleníti a kezét, majd kesztyűt húz, és átadja a híveknek a szentostyát. A befejező áldás előtt pedig elimádkozzák a „Velünk utazó ­autós Boldogasszony” imáját, majd az atya az édesanyákat köszönti egy imádsággal és áldással. Végül Mihályi Miklós újra körbejár az autók között, kocsinként megáldja a családokat, amelyek egyenként hazaindulnak.
A szertartás után a plébános örömmel mondja, hogy ezúttal is majdnem annyian jelen voltak az autós szentmisén, mint a szokásos templomi szertartásokon. Öt-hat olyan ember van, aki gyalogosan közlekedik, és ezért nem tud részt venni az autós szertartáson.

Hozzájuk viszont alkalmanként ellátogat majd. Az atya örül annak, hogy az autós szertartások a hívek megelégedésére szolgálnak, és annak is, hogy a sajtó döntően pozitívan számol be a kezdeményezésről, így megéri a fáradozás. – Rengeteget beszélek telefonon a hívekkel, most a jövő heti keresztelést szervezzük. Kitaláltuk, hogy a felnőtt keresztelendő a templomajtóig hajt majd a kocsival, azzal kezdődik a szertartás. Így be fogjuk tartani a szabályokat, de a keresztség szentségét is ki tudom szolgáltatni – mutat rá a plébános, aki szívesen mesél a Lególiga kezdeményezéséről is. Ezt két éve indította el azért, hogy a híveket minél inkább bevonja a hitéletbe. A rendszeresen megtartott alkalmakon a hívekkel – hamarosan az idősekkel is – legózás közben imádkoznak.

Írta:Borsodi Attila

Forrás: https://magyarnemzet.hu/belfold/nepszeru-az-autos-mise-eloszallason-8072609/

Autós szentmise

„Ezek is a Lélek ajándékai voltak, éppen úgy, mint az új keretek….”

„Ha a keretek leomlanak, nem baj, a Lélek él és majd teremt új kereteket”

 

– mondta egykor Slachta Margit testvér, a Szociális Testvérek Társaságának alapítója. Ezt a mondást fogadták meg a Lélek szavára figyelve az előszállási egyházközség hívei. Mihályi Miklós plébános vezetésével idén úgy szervezték meg a húsvéti ünnepet, hogy tekintettel voltak az országos kijárási korlátozásra, maximálisan betartották az előírt egészségügyi szabályozást, ugyanakkor pedig tényleges közösségben vettek részt mind a szentmisén, mind a feltámadási körmeneten. Hogyan is lehetséges mindez egyszerre? Természetesen a Lélek által, aki utat mutatott, ötletet adott. Most idézzük a plébános szavait:

„Az egyre szigorodó járványügyi korlátozások és a húsvéti ünnepek közeledése mély töprengésre késztetett, ám a válasz nem sokat váratott magára. Úgy két héttel ezelőtt felvillant bennem egy kép az egykori balatoni autós mozikról. Sokat nem időzhettem e képnél, mert a második villanásban már megszületett bennem az „autós mise” ötlete. Hát miért is ne?! A hívek nagy része általában amúgy is kocsival szokott jönni misére. A templom előtt szabad a tér. Én majd kipakolom a dolgokat a templom bejárata elé: oltárt, könyveket, kelyhet, zászlókat, virágot, húsvéti gyertyát, keresztet, mécseseket, jelképeket, hangosítást, lejátszót stb. A híveket pedig telefonon felhívom és tájékoztatom őket a részletekről, hogy ez a mise csak az autósoké, gyalog és kerékpárral tilos jönni. Az autókkal érkezők egy vonalban álljanak meg a templom előtt, de a kocsikból kiszállni nem szabad. Minden autó csak a templom felőli oldalán húzhatja le az ablakot, a másik oldal zárva marad. Áldoztatás nem lesz, lelki áldozást végzünk. A terv így indult, ám a Lélek nem hagyta abba az üzenetét: a hívekhez a húsvéti gyertya lángja is eljutott. Egy-egy mécsest gyújtottam meg a megszentelt lángról és a lemezről hangzó Exultet ének alatt elvittem valamennyi autóra és rátettem a motorháztetőkre. Már ekkor nagyon bensőségessé vált a szentmise: közvetlenül rámosolyogtunk egymásra az autók szélvédőin keresztül. Ez a meghittség folytatódott az egész szentmise alatt. Egy kis plébánia közössége, ahol hétről-hétre néhány tucatnyian járnak templomba, 2020 húsvétján olyan naggyá lett, hogy valószínűleg egész Magyarországon itt, Előszálláson ünnepelték a legtöbben Krisztus feltámadását. A körmenetet sem kellett kitalálni, a Lélek tovább vezetett. Teljesen természetessé tette, hogy nem a 26 autó fog felsorakozni egymás mögé, hanem én mint plébános, a monstranciával járok körbe az autók között és minden jelen lévő család, az egy háztartásban élők szűk kis közössége külön-külön szentségi áldásban részesül. Ekkor már könnyek is csillogtak egy-egy szempárban és a sajátomban is. Ezek is a Lélek ajándékai voltak, éppen úgy, mint az új keretek….”

Forrás: www.legoliga.hu

Fotó: Kanik Edina / LEGO LIGA

Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/autos-szentmise

 

 

  Jézus az autóban

 

Egy Fejér megyei településen, Előszálláson a plébános, Mihályi Miklós nem ismer lehetetlent. A templom előtt mutat be szentmisét, méghozzá autós szentmisét.

 

Áll a tavaszi napfényben, a patinás templom előtt az atya. Mosolyog, olyan igazi, tiszta mosollyal, ahogyan csak kevesen tudnak. Szemben vele egy egész parkolónyi autó, benne családokkal. Senki nem száll ki, senki nem indulhat el a templom felé, nem ülhet be a padba. Az autó most a biztonság. Az atya pedig az, aki tűzön-vízen, koronavíruson át is megtartja a Szentmisét. Mert ilyen az emberi agy: nem ismer lehetetlent. Ha pedig korlátok közé szorítják, akkor a legkreatívabb. A Szentlélek pedig ilyenkor mindig besegít.

Ez a fajta, problémát nem ismerő emberi képesség a járvány kitörése óta (is) számtalanszor megmutatkozott: miséztek már papok a hívek fényképeivel telerakott üres templomban, imádkoznak delente élő közvetítés formájában, és egyre több az online hittanóra is… most pedig itt van az autós mise egy Fejér megyei kis településen, Előszálláson. Mihályi Miklós atya az autós mozik mintájára találta ki a formabontó kezdeményezést, s ezzel bebizonyította: ha fontos ügyről van szó, annak egy világméretű járvány sem állhat útjába.

Van egy történet egy jelentéktelen kis hajócsavarról, aki egy nap úgy dönt, pihen egyet, nem tartja tovább a hozzá rögzített két vaslemezt. Erre aztán kitör a pánik a hajón, mert kiderül, hogy ha ez az apró csavar nem teszi a dolgát, akkor még a hatalmas vasgerendák, sőt, az egész hajó szerkezete veszélybe kerül. Végül a csavar meggondolja magát, és annyit mond: „Maradok, ahol vagyok.”

Ez a történet kiválóan példázza, hogy a legkisebb részletek, a legláthatatlanabb emberek, tettek pontosan ugyanolyan fontosak, mint a nagy, látványos dolgok, szavak. Sőt, sokszor fontosabbak is. Egy kis település apró közössége, egy szelíd kezdeményezés, egy csupán néhány tucat ember számára lelki töltekezést adó ötlet is pontosan ugyanolyan súllyal, jelentőséggel bír, mint egy hatalmas, sok százezreket megmozgató esemény. Mert minden egyes tett számít, amit másokért teszünk, s minden egyes ember számít, aki felé megmozdulunk, lépünk egyet.

 

Mihályi Miklós atya kiváló ötlete elsősorban az előszállási hívők számára szép élmény, hiszen ők azok, akik ott ülnek az autóikban, látják az Oltáriszentséget, együtt lehetnek, de mégis biztonságban, s megkaphatják az atya áldását az egészségügyi előírások maximális betartása mellett. Ám, ha egy kicsit továbbgondoljuk a történetet, itt ennél sokkal nagyobb dologról van szó, nem csak egy falu közösségéről és a plébánosukról. Az előszállási autós mise lényege a kitartás, a közösségért való cselekvés, az akadályt nem ismerő gondolkodásmód és a példamutatás. Hogy így is lehet. Hogy mindent lehet. És hogy Jézus nem csak mindenhol, de mindenhogyan is jelen van.

Mihályi Miklós atya beledobott egy kis kavicsot a nagy tóba. A kavics csak egy pillanatig látszott, de a tó minden egyes vízcseppjére hatással van még nagyon hosszú ideig. Jó lenne, ha minél többen példát vennénk róla, és tudatosítanánk, hogy mindig érdemes tenni egy emberért is, tízért is, húszért is. Mert nem a tett „mérete” számít, hanem a tisztasága. Nem a látványossága, hanem épp a csendessége.

Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/jezus-az-autoban

 

Harang- és dudaszó

 

 Óriási az érdeklődés a különleges előszállási autós szentmise iránt, amelyet először Húsvétvasárnap mutatott be Mihályi Miklós plébános.

A hívek az egészségügyi előírásokat betartva autóikban ülve vettek részt az ünnepi szertartáson. A múlt vasárnap ugyancsak hasonló keretek között találkoztak az emberek a templom előtti téren. Mihályi Miklós nagyon örült annak, hogy sokan szeretnének részt venni a hétvégi szentmisén, ám oda a járványhelyzet miatti elővigyázatosságból az egyházközséghez tartozó híveket várják. „Ünneplésünk módja esetleg példa lehet más közösségek számára is, ahol erre adottak a lehetőségek és feltételek” - mondta Mihályi Miklós.

Miklós atya szeretettel hív mindenkit a járvány elmúltával, 2021 tavaszán Előszállásra az Országos Hálaadó Autós Szentmisére.

Addig is a hívek figyelmébe ajánlja a www.legoliga.hu weboldalt, valamint az előszállási autós szentmisén készült felvételt, amelyet a https://www.youtube.com/watch?v=Fo2pqYE4K0Y oldalon nézhetnek meg.

Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/harang-es-dudaszo

 

 

Bemutatkozik az előszállási Lego Liga

Különleges kezdeményezéssel segítik a fiatalok plébániai közösségi életbe való bekapcsolódását a Fejér megyei Előszálláson. A missziós tevékenység eszközei nem mások, mint a Lego-kockák.

A Magyar Kurirban megjelent teljes cikk elolvasható az alábbi linken:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/bemutatkozik-a-eloszallasi-lego-liga

 

H Í R E K

A Kossuth Rádió minden délben a magyarlakta területek templomaiból közvetíti a Déli Harangszót. 2016. szeptember 5-én (hétfőn) és szeptember 10-én (szombaton) a Déli Harangszó az előszállási Kisboldogasszony templomból szólt.

 

 

 

 

Római katolikus + 1

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar