Önkormányzat / Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztatás elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakba: E-ügyintézési törvény) alapján a helyi önkormányzatok, így Előszállás Nagyközség Önkormányzata is 2018. január 1. napjától biztosítják az ügyek elektronikus intézését az

Önkormányzati Hivatali Portálon

keresztül.

A portál használatához internet hozzáférés, és ügyfélkapu azonosítás szükséges, a szolgáltatások használata egyéb alkalmazás letöltését nem igényli.

Az oldal megnyitása után ki kell választani az önkormányzatot, ahol ügyet szeretnénk intézni (Előszállás), és az ügyindítás gombra kattintani. A megjelenő lapon ki kell választani az eljárás módját (saját ügyben, vagy meghatalmazottként), illetve a használni kívánt űrlapot.

Önkormányzatunknál jelenleg az alábbi űrlapok érhetők el: (folyamatosan bővítjük)

 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
 • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
 • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
 • Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
 • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés,
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
 • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 • Működési engedély visszavonási kérelem
 • Helyi iparűzési adó bevallás 2014., 2015., 2016., 2017., 2018.
 • Adatbejelentés a gépjárműadóról
 • Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
 • Talajterhelési díj bevallás
 • Adatbejelentés magánszemély kommunális adójához
 • Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
 • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
 • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 • Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása
 • Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról
 • Köztemetési kérelem
 • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

Az űrlapok letölthetők, kinyomtathatók, papír alapon is beadhatóak (személyesen, vagy postai küldeményként), vagy ügyfélkapus bejelentkezést követően elektronikusan is benyújthatók.

Amennyiben az ügyéhez kapcsolódóan nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be.

Fontos kiemelni, hogy az e-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv, köztestület, illetve az ügyfél jogi képviselője. Természetes személy ügyfeleknek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

További segítséget és információkat talál a http://ekozig.magyarorszag.hu/, a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalakon.

Előszállási Polgármesteri Hivatal
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon: +36/25/524-080
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar