Önkormányzat / Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztatás elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakba: E-ügyintézési törvény) alapján a helyi önkormányzatok, így Előszállás Nagyközség Önkormányzata is 2018. január 1. napjától biztosítják az ügyek elektronikus intézését az

Önkormányzati Hivatali Portálon

keresztül.

A portál használatához internet hozzáférés, és ügyfélkapu azonosítás szükséges, a szolgáltatások használata egyéb alkalmazás letöltését nem igényli.

Az oldal megnyitása után ki kell választani az önkormányzatot, ahol ügyet szeretnénk intézni (Előszállás), és az ügyindítás gombra kattintani. A megjelenő lapon ki kell választani az eljárás módját (saját ügyben, vagy meghatalmazottként), illetve a használni kívánt űrlapot.

Önkormányzatunknál jelenleg az alábbi űrlapok érhetők el: (folyamatosan bővítjük)

 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
 • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
 • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
 • Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
 • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés,
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
 • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 • Működési engedély visszavonási kérelem
 • Helyi iparűzési adó bevallás 2014., 2015., 2016., 2017., 2018.
 • Adatbejelentés a gépjárműadóról
 • Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
 • Talajterhelési díj bevallás
 • Adatbejelentés magánszemély kommunális adójához
 • Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
 • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
 • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 • Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása
 • Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról
 • Köztemetési kérelem
 • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemű
 • stb.

Az űrlapok letölthetők, kinyomtathatók, papír alapon is beadhatóak (személyesen, vagy postai küldeményként), vagy ügyfélkapus bejelentkezést követően elektronikusan is benyújthatók.

Amennyiben az ügyéhez kapcsolódóan nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be.

Fontos kiemelni, hogy az e-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv, köztestület, illetve az ügyfél jogi képviselője. Természetes személy ügyfeleknek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

Az űrlapok kitöltése értelemszerű, de a művelet során ellenőrzési funkció is rendelkezésre áll. Amennyiben a kitöltéshez segítséget igényelne, kérem keresse a beadandó űrlap témája szerinti ügyintézőnket: https://eloszallas.hu/hu/intezmenyek/polgarmesteri-hivatal/

További segítséget és információkat talál a http://ekozig.magyarorszag.hu/, a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalakon, továbbá az alábbi dokumentumokban.

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon: +36/25/524-080
E-mail küldése
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar