Önkormányzat / Helyi Építési Szabályzat 2020

Helyi Építési Szabályzat 2020HIRDETMÉNY

 

2018-2020-ban felülvizsgálatra került Előszállás Nagyközség Helyi Építési Szabályzata, a településre vonatkozó Településfejlesztési Koncepció és a Településszerkezeti Terv.

Mindhárom dokumentum a településre jellemző épített és természeti környezet megőrzését és fejlesztését szolgálja a Településképi Arculati Kézikönyvvel együtt, a hatályos jogszabályi környezet alapulvételével.

A dokumentumok tartalmazzák többek között:

- a külterületi és belterületi beépítési, telekalakítási szabályokat,

- a helyi táj- és környezetvédelmi előírásokat,

- a közművesítés szabályait,

- a település szerkezeti terveit, övezeti besorolásait,

- a település múltját és jelenét alapul vevő településfejlesztési terveket.

Mindezeket a mellékletekben szereplő térképek szemléltetik.

 

A 2020. május 7-én hatályba lépő Helyi Építési Szabályzat, a Településfejlesztési Koncepció és a Településszerkezeti Terv az alábbi dokumentumok letöltésével megismerhető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden alábbi dokumentum elektronikus aláírással hitelesített, minden további módosítás a dokumentumokban, a hitelesítés megszűnését eredményezi!Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar