Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon:
+36/25/524-080
E-mail:
hivatal@eloszallas.hu


Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése

A Projekt rövid leírása

Előszállás Nagyközség
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001

„Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című vízi közmű projekt 1 047 046 217 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében, Kohéziós Alap társfinanszírozásával.

A projekt azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
A projekt támogatási intenzitása: 94,94%

A kedvezményezett megnevezése: Előszállás Nagyközség Önkormányzata
A projekt tervezett befejezésének az időpontja: 2015.05.30.

A fejlesztés eredményeként több mint 18 km gerincvezeték, közel 9 km bekötő szennyvízcsatorna és egy napi 210 m3 kapacitású szennyvíztisztító készül el. A fejlesztés során 925 ingatlant kötnek be a szennyvízhálózatba.

Előszállás Nagyközség eddigi csatornázottsága 0%. Jelenleg a háztartási és közületi szennyvizeket egyedi tárolókban gyűjtik. Az elméletileg keletkező szennyvízmennyiség mindössze 10%-át szállítják el szippantó kocsival, ebből következik, hogy jelentős a talajterhelés. A beruházás legfőbb célja, ennek a talajterhelésnek a megszüntetése, a környezeti állapotok jelentős javítása, egy élhetőbb környezet biztosítása a jövő nemzedékének is.

A csatornahálózatból és a szennyvíztisztítóból álló beruházást, az ESZ-14 Konzorcium valósítja meg. A Konzorcium tagjai, a Bau-Team Kft., valamint a Geotechnika 84 Kft. A beruházás szerződés szerinti műszaki megvalósítását FIDIC mérnökként a Beszt Kft. koordinálja és felügyeli. A projektmenedzsment feladatokat Forrás Unió Kft. látja el. A projektmegvalósításban résztvevők az előírt közbeszerzési eljárás keretén belül kerültek kiválasztásra, amelyet a Firmiter Bt. bonyolított.

 

Tervezés, előkészítés dokumentumai

A projekt tervezési előzményeinek ismertetése
Előszállás Nagyközség Önkormányzata a település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megoldására elvi vízjogi engedélyezési tervet készíttetett. A Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 94106/10 iktatószámon az elvi vízjogi engedélyt 2010. november 9.-én kiadta, amelyet 27342/2011 iktatószámon, 2012. február 16.- án módosított, érvényességi idő: 2013. február 28.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Derogációs víziközmő projektek előkészítése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Előszállás Nagyközség Önkormányzata KEOP-7.1.0/11-2011- 0001 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be. A pályázatot Támogató 2011. április 14-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Projekt címe: Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
Projekt azonosító száma: KEOP-7.1.0/11-2011-0001
Közremőködő Szervezet: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, 1134 Budapest, Váci M. u. 45.
Projekt nettó összköltsége: 27 900 000 Ft
Támogatás intenzitása: 85 %
Támogatás összege: 23 715 000 Ft

Az előkészítési költségek megoszlása:

Ssz. Támogatható előkészítési tevékenységek Igényelt előkészítési költség megoszlása
Összesen
(100%)
Igényelt támogatás
(85%)
Önerő
(15%)
1. Tervezés – Elvi engedélyes tervezés 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2. Tervezés – Létesítési engedélyes tervezés 14 200 000 Ft 12 070 000 Ft 2 130 000 Ft
3. Közbeszerzés 3 900 000 Ft 3 315 000 Ft 585 000 Ft
4. Tanulmányok 3 900 000 Ft 3 315 000 Ft 585 000 Ft
5. Projektmenedzsment 3 900 000 Ft 3 315 000 Ft 585 000 Ft
6. Tájékoztatás, nyilvánosság 2 000 000 Ft 1 700 000 Ft 300 000 Ft
Összesen 27 900 000 Ft 23 715 000 Ft 4 185 000 Ft

A támogatói okirat hatályba lépése után a következő szerződéseket kötöttük:

1. Közbeszerzési feladatok ellátása

Feladata többek között az előkészítési tevékenységek (projektmenedzsment, tanulmány, tervezés, tájékoztatás és nyilvánosság) végrehajtására irányuló beszerzési dokumentációk elkészítése és a beszerzések lebonyolítása. A szakértő a beszerzési dokumentációkat elkészítette, az eljárásokat lebonyolította. Az előkészítés során szükséges szolgáltatások ellátására irányuló ajánlati felhívásra beérkezett pályázatok értékelését a képviselő testület elvégezte, aminek eredményeként a legmegfelelőbb ajánlkozó vállalkozót kiválasztotta. Ezután került sor a szerződések megkötésére.

2. Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése

A beszerzési eljárás során a Beszt Kft. ajánlata volt a legelőnyösebb ajánlat, aminek alapján a szerződést 2011. augusztus 22.- én megkötöttük. Tervező a vízjogi létesítési engedélyezési tervet elkészítette, a szükséges egyeztetéseket lefolytatta, a Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez a tervdokumentációt 2012. június 15.-én benyújtotta az engedélyezési eljárás lefolytatására. A tervezés során környezeti hatásvizsgálat is készült.

Ennek alapján a megvalósítandó létesítmények

Megvalósítandó létesítmények Mennyiség
Gerinc / győjtő vezeték D200KG PVC 18 268 m
Nyomóvezeték D110KPE 1 446 m
Nyomóvezeték D90KPE 1 207 m
Nyomóvezeték D63KPE 392 m
Nyomóvezeték D50KPE 503 m
Bekötővezeték D160KG PC 8 939 m
Hálózati átemelő 204 m³/d
Hálózati átemelő 8 m³/d
Hálózati átemelő 27 m³/d
Hálózati átemelő 8 m³/d
Hálózati átemelő 13 m³/d
Hálózati átemelő 150 m³/d
Házi átemelő 30 db
Házi bekötés 925 db
- ebből gravitációs bekötés 895 db
- ebből nyomott bekötés 30 db
Zárt tároló 7 db

Az érvényes vízjogi létesítési engedélyek

  tárgya száma dátum megnevezés
1 Előszállás község szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 11296/2013 2013. február 4. Vízjogi létesítési engedély
2 Előszállás község szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás vízjogi létesítési engedélyének módosítása 23398/2013 2013. március 8. Vízjogi létesítési engedély módosítása

3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése

Az elkészített megvalósíthatósági tanulmány egyeztetésre benyújtásra került az Energia Központ Nonprofit Kft.-hez, azt továbbtervezésre alkalmasnak minősítették 2011. szeptember 28.-án. A tanulmány a vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján véglegesítésre került.

Ennek alapján a csatornahálózat beruházási költsége

ELŐSZÁLLÁS
NAGYKÖZSÉG
Új hálózat és egyéb szennyvízgyőjtési létesítmények kialakítása
Beruházási költség Mennyiség Fajlagos költség
 
Összesen 822 304 000 Ft 885 224 Ft/bek. 37 533 553 Ft/km
 
Gerinc / győjtő vezeték D200KG PVC 557 174 000 Ft 18,268 km 30 500 000 Ft/km
 
Nyomóvezeték D110KPE 13 737 000 Ft 1,446 km 9 500 000 Ft/km
 
Nyomóvezeték D90KPE 10 863 000 Ft 1,207 km 9 000 000 Ft/km
 
Nyomóvezeték D63KPE v. D50KPE 7 160 000 Ft 0,895 km 8 000 000 Ft/km
 
Bekötővezeték D160KG PC 107 268 000 Ft 8 939 km 12 000 000 Ft/km
 
Hálózati átemelő 49 527 000 Ft 6 db 8 254 500 Ft/db
 
Házi átemelő 6 555 000 Ft 30 db 218 500 Ft/db
 
Telekhatári tisztítónyílás 36 520 000 Ft 913 db 40 000 Ft/db
 
Zárt tározó 3 500 000 Ft 7 db 500 000 Ft/db
 
Egyéb 11 000 000 Ft 1 db 11 500 000 Ft/...
 
Úthelyreállítás 18 528 000 Ft        
 

A szennyvíztisztító telep beruházási költsége

Szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése Beruházási költség Tervezett üzemelő kapacitás
 
Szennyvízkezelés 125 265 000 Ft - -
 
Tisztítási tech. műtárgyai 79 020 060 Ft 210 m³/d
 
P és/vagy N eltávolítás 20 895 000 Ft 210 m³/d
 
Szennyvízminőség - monit. 0 Ft 210 m³/d
 
TFH fogadó mőtárgy 2 100 000 Ft 25 m³/d
 
Üzemirányítás 3 899 910 Ft 210 m³/d
 
Egyéb járulékos költségek 0 Ft 0 m³/d
 
Kapcsolódó szociális építmények 9 250 000 Ft 0 ...
 
Egyéb (tervezett üzemi út, tervezett kerítés,
növénytelepítés, külső áramellátás, árokburkolás)
10 100 030 Ft 210 ...

Beruházási összköltség:
A projekt tervezett fejlesztési költsége tartalékkal és járulékos költségekkel és tartalékkal együtt nettó 1.102.850.450 Ft.

BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK (Ft-ban) Összesen, Ft
Elszámolható költségek a projekt megvalósítás során 1 102 850 450
Beruházási költségek 993 397 000
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog megszerzése 5 800 000
Terület-előkészítés, területrendezés 12 000 000
Építési munkák 947 597 000
Eszközbeszerzés 20 000 000
Egyéb (próbaüzem) 8 000 000
Járulékos költségek 63 000 000
Tartalék 46 453 450
Utólag elszámolható költségek a projekt-előkészítés kapcsán -
Közbeszerzés -
Tanulmányok -
Tervezés és egyéb tanulmányok -
Tájékoztatás, nyilvánosság -
Összes elszámolható költség 1 102 850 450
Nem elszámolható költség -
Beruházás összköltsége 1 102 850 450

4. Projektmenedzsmenti feladatok ellátása

A Projektmenedzsment szervezet kiválasztására 2011 júniusában került sor, a kiválasztott társaság a Forrás Unió Kft. lett, mellyel a szerződés 2011. június 30-án került aláírásra.

A projektmenedzsment szervezet elkészítette:

 • az 1. számú Projekt Előrehaladási jelentést, ezzel kapcsolatban többszöri egyeztetés a Közremőködő Szervezettel.
 • az 1. számú kifizetési kérelmet, amelynek hiánypótlása is beküldésre került.
 • a 2. számú kifizetési kérelmet, és ehhez kapcsolódóan a 2. számú Projekt Előrehaladási jelentést, melynek a hiánypótlása jelenleg folyamatban van.

Többször egyeztetésre került a Polgármester úrral a horizontális (esélyegyenlőségi, fenntarthatósági) vállalások, illetve azok megoldási lehetősége. A projektmenedzsment az Egységes Monitoring Információs Rendszeren (EMIR) keresztül tartja a kapcsolatot a Támogató Szervezettel, ezen kívül üzemelteti az EUPROMIS monitoring és jelentéskezelő rendszert, melyben a projekttel kapcsolatosan létrejött dokumentumok találhatóak.

Ezen kívül a Projektmenedzsment folyamatosan rendelkezésre áll, és a felmerülő problémák megoldásában tevékenyen részt vesz, koordinálja a projekttel kapcsolatos feladatokat.

5. Tájékoztatási, nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása

A következő feladatokat foglalja magába:

 • Kommunikációs terv készítése (letölthető)
 • Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyőjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára (folyamatos)
 • Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
 • Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos mőködtetése, frissítése (folyamatos)
 • Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése
 • Közvélemény kutatás (a kiértékelés letölthető)

Horizontális vállalások
A horizontális alapelvek (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) érvényesítése érdekében a következő szempontokat kell teljesítenünk a pályázatunkban tett vállalásoknak megfelelően:

Esélyegyenlőség:

 • Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása.
 • A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem.
 • Az esélyegyenlőségi célcsoport, vagy annak képviselői bevonása a projekt tervezésébe.

Fenntarthatóság:

 • Környezeti szempontú tanúsítás szerinti mőködés.
 • Fenntarthatósági terv vagy program (Local Agenda 21) elkészítése.
 • Partnerség építés a projekttervezés és megvalósítás során.

 

Sajtóanyagok

Média megjelenések:

Közel egymilliárdból több mint 900 ingatlan szennyvízelvezetése valósulhat meg (2014. május 1.)
Októberben már a fél évesre tervezett próbaüzemet indítanák (2014. július 4.)
A csatorna-beruházás kivitelezője hatalmas iramot diktál (2014. szeptember 17.)
Jól halad a csatornázás Előszálláson (2014. október 1.)
61-es út: lassúbb a haladás! (2015. április 22.)
Felzárkózás, ahol járásunkban eddig 0%-os volt a csatornázottság! (2015. május 20.)
Befejezték a község csatornázását (2015. szeptember 17.)
Álomból valóság lett a szennyvízelvezetés Előszálláson (2015. szeptember 18.)
Több mint egymilliárdból épült szennyvíz rendszer Előszálláson (2015. szeptember 18.)
Több mint egymilliárdból épült szennyvíz rendszer Előszálláson (2015. szeptember 19.)
Előszállás ünnepe, rendhagyó tálalásban + nosztalgiázás (2015. szeptember 20.)
Pontot tettek az előszállási csatornázás végére (2015. szeptember 21.)
Sajtómegjelenés az ELŐ-SZÓ-ban

 

Videófelvételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése

Csatolt fájl(ok)

20140702.jpg   [301,65KB]
20140808.jpg   [627,13KB]
20140815.jpg   [634,94KB]
20141215.jpg   [423,29KB]
20150225.jpg   [446,65KB]
20150418.jpg   [470,14KB]
20150915.jpg   [334,49KB]

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar