Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon:
+36/25/524-080
E-mail:
hivatal@eloszallas.hu


Általános közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

 
Elnevezése: Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 2424 Előszállás, Fő tér 3.
Központi telefonszám: 25/524-080, 25/484-802
   
Elektronikus levélcím: hivatal@eloszallas.hu
Honlap: www.eloszallas.hu
Testület létszáma: 6 fő

 

Testület tagjainak neve, elérhetősége: 

Farkas Imre Polgármester
Stadler Gábor képviselő, Alpolgármester
Magyari Ferenc képviselő, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Szloboda János Árpád képviselő, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja
Flér Henriett képviselő, Kulturális, Szociális és Sportbizottság elnöke
Makovics Dávid képviselő, Kulturális, Szociális és Sporbizottság tagja
Tábiné Nyúl Gabriella képviselő, Kulturális, Szociális és Sportbizottság tagja

 

Alapított lapok

Név: ELŐ-SZÓ Kisbíró helyett
Kiadó: Előszállás Nagyközség Önkormányzata, 2424 Előszállás, Fő tér 3.
A kiadásért felelős: Farkas Imre polgármester
Szerkesztő: Körmendi Erzsébet

 

Előszállás Nagyközség Önkormányzata által alapított, annak irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló költségvetési szervek

 

Polgármesteri Hivatal

Cím: 2424 Előszállás Fő tér 3
Vezetője: Farkas Imre polgármester
Gazdálkodási jogköre: gazdálkodási szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Alaptevékenysége: az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
Alapító határozat száma: 116/2013. (V.28.)
Tel: 25/524-080, 25/484-802
Elektronikus levélcím: hivatal@eloszallas.hu
Honlap: www.eloszallas.hu

 

A Polgármesteri Hivatal felépítése

Polgármester: Farkas Imre polgármester
Telefon: 25/524-080 / 13. mellék
Mobil: 20/912-4080
Elektronikus levélcím: polgarmester@eloszallas.hu
   
Jegyző: Győriné Tar Edit jegyző
Telefon: 25/524-080 / 14. mellék, +36307395969
Elektronikus levélcím: jegyzo@eloszallas.hu
   
Név Beosztás/Elérhetőség
Ferenczi Erzsébet Igazgatási főelőadó - 11-es mellék
Takács Márta Szociális-igazgatási vezető-tanácsos - 16-os mellék
Bertalan Imre Műszaki vezető-főtanácsos - 18-as mellék
Borné Kapás Renáta Pénzügyi előadó - 12-es mellék
Dani-László Andrea Pénzügyi előadó - 12-es mellék
Lelki-Ecsedi Laura Pénzügyi előadó - 15-ös mellék
Vargáné Bíró Ildikó Pénzügyi főmunkatárs - 15-ös mellék
Kiss Gábor Községgazda +36303843149
Bódizs József Tanyagondnok +36303843338
Bazsik Zoltánné Hivatalsegéd

 

Előszállási Patakparti Óvoda

Cím: 2424 Előszállás Fő tér 3.
Telefon: 25/484-440
Fax: 25/484-440
Elektronikus levélcím: patakpartiovi@gmail.com
Vezetője: Bagó Kornélia
Gazdálkodási jogköre: gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
Alapító határozat száma: 119/2013. (V.30.)

 

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Színtér

Cím: 2424 Előszállás Balatoni u. 37.
Telefon: 25/484-210
Elektronikus levélcím: eloszallas@gmail.com
Vezetője: Tábiné Nyúl Gabriella
Gazdálkodási jogköre: nem önállóan gazdálkodó

 

Nyitvatartás:

Hétfő: 8.00 - 12.00 óráig
Kedd: 8.00 - 12.00 óráig és 14.00 – 17.00 óráig
Szerda: 8.00 - 12.00 óráig
Csütörtök: 8.00 - 12.00 óráig és 14.00 – 17.00 óráig
Péntek: 8.00 - 12.00 óráig
Szombat: zárva

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. tv.

https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

https://njt.hu/jogszabaly/2011-195-00-00

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 30.) számú rendelet

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/428913

Adatvédelmi szabályzat:*

* lásd: az oldal alján!

2.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 30.) számú rendelet 8.§. (2) bekezdése tartalmazza:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/428913

3.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Helyi adóhatósági ügyekben

a hatáskör címzettje: Előszállás Nagyközség jegyzője,

eljár: Előszállási Polgármesteri Hivatal Adóügyi és Pénzügyi ügyintéző Illetékességi terület: Előszállás nagyközség közigazgatási területe.

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben

eljár: Előszállási Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője.

Illetékességi terület: Előszállás nagyközség közigazgatási területe.

Általános igazgatási ügyekben

hatáskör címzettje: Előszállás Nagyközség jegyzője,

eljár: Előszállás Polgármesteri Hivatal Igazgatási ügyintézője

Illetékességi terület: Előszállás nagyközség közigazgatási területe.

 

ELEKTRONIKUS ÜGINTÉZÉS INDÍTÁSA: https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok

4.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma,

a közszolgáltatások igénybevételének rendje,

a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

településüzemeltetés (köztemető fenntartása, helyi közutak, közterületek fenntartása, karbantartása; díjmentes)

 

ivóvíz-szolgáltatás (víziközmű rendszer biztosítása; díjköteles, díjmegállapítás: a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet szerint)

 

Szolgáltató: https://www.mezofoldviz.hu/

 

 

szilárd hulladékszállítás biztosítása (háztartási hulladék szervezett szállítása; díjköteles)

 

Szolgáltató: http://www.dunanett.hu/; https://vertikalgroup.hu/

 

 

 

folyékony hulladékszállítás igénybevételnek biztosítása (csatornarendszer biztosítása; díjköteles, díjmegállapítás: a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet szerint.

            Szolgáltató: https://www.mezofoldviz.hu/

 

Gyepmesteri feladatok és állati hulladékok ártalmatlanítása

(közterületen kóborló állatok befogása, illetve elhullott állati tetemek elszállítása; díjköteles)

 

gyepmester: Pet Patrol Kft. Sárbogárd

állati hulladékok ártalmatlanítása: ATEV Zrt. 6320 Solt, Polyafoki zsilip

 

könyvtári szolgáltatás (könyvtári szolgáltatás biztosítása; díjmentes)

 

művelődési ház működtetés (művelődési ház és közösségi színtér fenntartása közösségi rendezvények megtartására; díjmentes, kivéve magánrendezvény céljára)

 

közvilágítás (települési közvilágítási szolgáltatás biztosítása; díjmentes)

 

Szolgáltató: https://www.eon.hu/hu/uzleti-es-kozigazgatasi/termekek/kulteri-vilagitas-szolgaltatas/kozvilagitas.html

 

 

óvodai ellátás (3-6 éves korú gyermekek köznevelési ellátása; díjmentes, kivéve a kapcsolódó étkeztetés díja: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/474656 )

 

Szolgáltató: https://eloszallas.hu/hu/intezmenyek/eloszallasi-patakparti-ovoda/

 

 

iskolai étkeztetés (iskoláskorú gyermekek közétkeztetése; térítési díj köteles, térítési díj megállapítása önkormányzati rendeletben: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/474656 )

Szolgáltató: https://eloszallas.hu/hu/intezmenyek/eloszallasi-patakparti-ovoda/

 

 

háziorvosi alapellátás (egészségügyi alapellátás biztosítása; társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezőknek térítésmentes)

          https://eloszallas.hu/hu/egeszsegugyi-ellatas/haziorvos/

 

 

fogorvosi szolgáltatás (fogszakorvosi ellátás biztosítása; társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezőknek térítésmentes, kivéve speciális kezelések)

https://eloszallas.hu/hu/egeszsegugyi-ellatas/fogorvos/

 

védőnői szolgáltatás (0-14 éves gyermekek preventív, segítő, tanácsadó szolgáltatása; díjmentes

https://eloszallas.hu/hu/egeszsegugyi-ellatas/vedono/

 

Szociális étkeztetés

(szociálisan rászorulók részére biztosított kedvezményes étkezés napi egyszeri meleg étel formájában; díjköteles)

Díjszabás: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/474656

 

Házi segítségnyújtás

(az önálló életvitel fenntartását az igénylő lakásán, lakókörnyezetében biztosító szolgáltatás; díjmentes)

 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (krízishelyzetbe került gyermekek és felnőttek részére biztosított segítségnyújtó szolgáltatás; díjmentes)

https://eloszallas.hu/hu/intezmenyek/csaladsegito-es-gyermekjoleti-szolgalat/

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei(vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)

https://eloszallas.hu/hu/onkormanyzat/dokumentumok/

6.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

7.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.30.) számú rendelet elérhető:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/428913

 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

9.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://eloszallas.hu/hu/hirek/

10.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

——————————

11.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

12.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzat

https://eloszallas.hu/hu/onkormanyzat/dokumentumok/


 

13.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

—————————-

14.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

http://www.ksh.hu/

15.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

—————————-

 

III. Gazdálkodási adatok

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának költségvetési rendeletei és a település éves költségvetési beszámolójáról szóló rendeletei elérhetőek a következő weboldalon: https://or.njt.hu/

(A megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Előszállás kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendelete és beszámolóját tartalmazó rendelete tartalmazza az adatokat, melyek elérhetőek a https://or.njt.hu/ weboldalon

(A megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Előszállás kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/

 

Egyedi támogatási kérelemként és az Előszállási Polgármesteri Hivatalra, mint kiíróra keresve megtalálhatóak az önkormányzat által nyújtott támogatások

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

feltöltés alatt!

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

——————————–

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

——————————–

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

https://eloszallas.hu/hu/szechenyi-2020-palyazatok/

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

https://eloszallas.hu/hu/onkormanyzat/dokumentumok/

 

Általános közzétételi lista + 1

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar