Hírek / Álláspályázat

Álláspályázat

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2424 Előszállás, Fő tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ában, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról és működéséről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. §-ában meghatározott feladatok ellátására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Általános iskola,
 • tanyagondnoki képesítés, vagy annak 1 éven belüli megszerzésének vállalása
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • legalább B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz
 • iskolai végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
 • amennyiben hiányzik a képesítés, a tanyagondnoki képzés 1 éven belüli elvégzésének írásos vállalása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Imre polgármester nyújt, a 0625484-802-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Előszállás Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2424 Előszállás, Fő tér 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: tanyagondnok.
 • Elektronikus úton Farkas Imre polgármester részére a polgarmester@eloszallas.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.eloszallas.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A benyújtás határideje: 2021. november 15. 16:00, Próbaidő: 3 hónap (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésben foglalt kivételekkel)

 
« Vissza az előző oldalra!

Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar