Hírek / Bursa Hungarica 2021. pályázat

Bursa Hungarica 2021. pályázat

FELHÍVÁS

 

Előszállás Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

kiírja a 2021/2022. tanévre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára.

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről.
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  • Kormányablak igazolása az egy lakcímen lakókról

 
« Vissza az előző oldalra!

Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar