Hírek / Pályázati kiírás köztisztviselői álláshelyre

Pályázati kiírás köztisztviselői álláshelyre

Az Előszállási Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

az Előszállási Polgármesteri Hivatalban történő foglalkoztatás keretében


adóügyintéző, pénztáros

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Előszállási Polgármesteri Hivatal, 2424 Előszállás, Fő tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

adóügyi ügyintéző, pénztáros

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati helyi adók kivetésével, beszedésével kapcsolatos ügyintézés, jogszabályok alkalmazása, adóügyekben döntések előkészítése, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Pénztárosi feladatok, pénzkezeléssel kapcsolatos ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 2020. évi köztisztviselői illetményalapról szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy banki ügyintézői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló feladóvevény másolata
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
 • adatvédelmi és adatkezelési előírások betartása miatt kérjük az önéletrajzra, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokra ráírni: Pályázói nyilatkozat: " Hozzájárulok ahhoz, hogy a Előszállási Polgármesteri Hivatal az álláspályázat elbírálása céljára kezelje és tárolja a pályázatban megadott személyes adataimat."

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2020. április 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győriné Tar Edit jegyző nyújt, a 25/484-802/14. mellék, vagy a 06 30/739-59-69-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Győriné Tar Edit részére a jegyzo@eloszallas.hu e-mail címen keresztül, vagy
 • Személyesen: Győriné Tar Edit, Előszállási Polgármesteri Hivatal 2424 Előszállás, Fő tér 3.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokat Előszállás nagyközség jegyzője bírálja el. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 3.
 • A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
  • Előszállás Nagyközség Önkormányzat honlapja - 2020. március 11.

 

 

 

 
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon: +36/25/524-080
E-mail küldése
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar